Certyfikaty


Umowa gwarancji ubezpieczeniowej z SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


B.T. LUTECJA Piotr Leśniewski zgodnie z wymogami ustawy turystycznej posiada umowę gwarancji ubezpieczeniowej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w zakresie świadczenia usług turystycznych z SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Umowa ubezpieczenia obejmuje:
– pokrycie kosztów klienta do kraju, w przypadku gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;
– pokrycia zwrotu wpłat wniesionych przez Uczestnika za imprezę turystyczną w razie niewykonania zobowiązań umowy przez Organizatora;

Beneficjentem polisy jest Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 4524611

zobacz


Zezwolenie Organizatora Turystyki nr 085


B.T. LUTECJA Piotr Leśniewski oświadcza, iż posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 085, prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego, zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, rozdz. 1, art. 4, pkt 8.

zobacz


Turystyczny Fundusz Gwarancyjny


B.T. LUTECJA Piotr Leśniewski zgodnie z wymogami ustawy turystycznej potwierdza, iż odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) w wysokości zależnej od zakresu terytorialnego imprezy turystycznej, środka transportu i terminów wpłat, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wysokości składki na powyższe fundusze. Dysponentem wpłaconych środków zgromadzonych na TFG i TFP jest Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 077 4524611